Testen

 

Een perfecte geur ontwikkelen? Dat vraagt om oog voor detail. Holland Aromatics heeft eigen geur-testfaciliteiten voor de ontwikkeling van veilige en stabiele parfums. In eigen huis kunnen we grondstoffen en parfums uitvoerig onderzoeken op geschiktheid en veiligheid.

 

Een goed geurrecept bereiden we op kleine schaal. Daarna beoordelen we of de geur voldoet aan alle specificaties; ook als deze is verwerkt in het uiteindelijke product, want daar gaat het tenslotte om. Een panel van proefpersonen test ook de beleving van de geur.

Voldoet de geur aan alle specificaties en verwachtingen, dan volgt de productie. En daarna controleren we alles nogmaals zorgvuldig via een GC-MS analyse. Perfectie zit in het detail!